Privacy verklaring

Flink wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018. De privacy van onze klanten en prospects is reeds vanaf het ontstaan van Flink een uiterst belangrijk punt en zorg. Bij Flink worden uw gegevens op een respectvolle manier behandeld.

Ons privacy-beleid is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen. Het is dan ook aan de gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

Welke gegevens verzamelen we?

We houden uitsluitend het minimum aan noodzakelijke contactgegevens bij (zoals: geslacht, voornaam, familienaan, adres, GSM of telefoonnummer, email, functie) om u te kunnen identificeren. We houden ook bedrijfsgegevens bij zoals; bedrijfsnaam, adres, telefoon, fax, bedrijfs-email, BTW-nummer, ed. Op deze manier voeren we een professionele en degelijke bedrijfshuishouding met onze klanten.

Onze website houdt tevens IP-gegevens bij wanneer u deze bezoekt.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Flink bvba verwerkt je persoonlijke gegevens uitsluitend voor volgende
doeleinden:

Het spreekt voor zich dat Flink alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: Flink voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot de realisatie van de doeleinden van de verwerking.

Delen van uw gegevens met derden

Flink zal de persoonsgegevens nooit verkopen of delen met derden, met uitzondering indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Contact

Flink bvba is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze
eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heb je vragen,
neem contact met ons op via info@flink.be, t.a.v. Jean Oppalfens.

Ben je van mening dat Flink bvba je privacy op heeft geschonden, dan kan je best
in eerste instantie schriftelijk contact opnemen via mail info@flink. We zullen met
alle aandacht je melding in behandeling nemen.

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Commissie voor de De
toezichthoudende autoriteit – de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Contact gegevens:

Toezichthoudende autoriteit GBA – Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00 contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

This site is registered on wpml.org as a development site.